Om mig

Mitt namn är Alexis Gainza Solenzal. Jag arbetar som psykolog inom psykiatrin och driver en privat mottagning där jag erbjuder psykoterapi för vuxna. Jag är utbildad inom flera olika terapimetoder, såsom KBT, psykodynamisk terapi och IPT men arbetar främst med en metod som heter Intensive short-term dynamic psychotherapy, ISTDP. 

ISTDP är en affektfokuserad terapimetod som riktar in sig på problem som uppkommit av för individen ofta automatiserade lösningsstrategier som på olika sätt leder till känslomässigt undvikande. Sådana strategier medför ofta ökat lidande för individen och kan visa sig som symtom på exempelvis ångest eller depression. I ISTDP hjälps terapeut och patient åt att identifiera och bryta de invanda mönstren för att åstadkomma en positiv förändring.

ISTDP är utvärderat inom psykoterapiforskning där stöd har funnits för behandling av bl. a. depression, ångest, personlighetssyndrom och medicinskt oförklarade kroppsliga symtom (psykosomatiska besvär).

Här kan du läsa mer om ISTDP och det aktuella forskningsstödet:

Artikel om ISTDP

Forskningsöversikt om ISTDP