Att gå i psykoterapi

Psykoterapi kan vara till hjälp för många känslomässiga problem såsom ångest, depression, relationsproblem, stress, traumarelaterade problem och känslomässig avtrubbning. 

Ofta handlar det om att de lösningsförsök som man prövat innan inte räckt till för att komma till rätta med problemen och då kan det vara hjälpsamt att tillsammans med en psykolog försöka identifiera problemen hitta sätt att nå förändring.

Vanligtvis inleds terapin med en längre session (provterapi) på 2,5 timmar för ge en möjlighet att nå samförstånd i vad det finns för problem som man vill ha hjälp med samtidigt som man får tillfälle att prova på hur terapin fungerar.

Efter provterapin rekommenderas vanliga 60-minuters sessioner. Behandlingens varierar beroende på problemens art och hur ofta man kan ses men vanligtvis brukar en behandling vara klar inom 5-30 besök.

Mottagningen ligger centralt i Göteborg, invid Kungsportsplatsen.

Har du frågor eller vill du boka tid? Mina kontaktuppgifter